Förtroendevalda

Fritidsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Fritidsnämnden ansvarar för mål, finansiering, uppföljning och investeringar inom fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunalt ägda idrotts- och fritidsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar, lekplatser och stöd till föreningslivet.