Förtroendevalda

Fritidsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Fritidsnämnden ansvarar för mål, finansiering, uppföljning och investeringar inom fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunalt ägda idrotts- och fritidsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar, lekplatser och stöd till föreningslivet.

Uppdrag (21 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Carlsson Mikael NL Ledamot 8
Örmä Esa SD Insynsplats 21
Sköldén Arne MP Ledamot 10
Listérus Christian M 1:e vice ordförande 2
Henriksson Fredrik C Ersättare 14
Groth Asta M Ledamot 4
Hjelmstad Margareta M Ersättare 13
Tegsten Ella S 2:e vice ordförande 3
Dorby Anders S Ersättare 18
Eide Emma C Ledamot 6
Hellströmer Martin S Ersättare 17
Sunesson Ulrika M Ersättare 11
Backlund Annette NL Ersättare 20
Sundberg Tim M Ersättare 12
Hassas Moska S Ledamot 7
Strömberg Petter L Ersättare 15
Ek Teija NL Ersättare 19
Eckardt Stefan KD Ersättare 16
Svensson Frank M Ledamot 5
Segura Cuzner Ric V Ledamot 9
Teljstedt Karin KD Ordförande 1