Förtroendevalda

Nacka Stadshus AB

Mandatperiod: 2022-04-20 - 2023-05-08

Nacka stadshus AB är moderbolag i stadshuskoncernen. Nacka stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan är ett konsoliderande bolag.

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Brohede Tellström Monica L Ersättare 12
Teljstedt Karin KD Ledamot 6
Skantze Helene M Ersättare 10
Carlsson Mikael NL Ledamot 8
Ottosson Tomas V Ersättare 16
Zethraeus Peter M Ersättare 9
Tiger Anders KD Ersättare 13
Ståldal Christina NL Ersättare 15
Kvist Johanna S 2:e vice ordförande 3
Herczfeld Stefan KD Lekmannarevisor 23
Peters Hans C Ledamot 5
Westman Birgitta L Lekmannarevisor 22
Walck Ingela NL Lekmannarevisor 25
Nyman Gräff Gunnel S Ledamot 7
Gerdau Mats M Ordförande 1
Wessman Yvonne S Lekmannarevisor 24
Krogh Johan C Ersättare 11
Därth Elisabeth C Lekmannarevisor 21
Johansson Dan V Lekmannarevisor 26
Grudevall-Steen Gunilla L 1:e vice ordförande 2
Berglund Lars M Lekmannarevisor 19
Wiljander Filip M Ledamot 4
Karlsson Jörn - Ombud 17
Bohman Mats - Ersättare för ombud 18
Stenholm Lars M Lekmannarevisor 20
Andersson Andreas S Ersättare 14